• Kỹ thuật chung

    dụng cụ dò phun, máy dò phun

    Giải thích EN: An instrument used to locate a gas leak in a vacuum system; the leak is in the form of a jet spray. Giải thích VN: Dụng cụ định vị lỗ rò khí trong hệ thống chân không; chỗ rò rỉ có dạng lỗ phun.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X