• Kỹ thuật chung

    đĩa phun

    Giải thích EN: A rotating metal disk designed to improve the process of atomization in an oil burner. Giải thích VN: Đĩa kim loại xoay tròn, được thiết kế để hạn chế quá trình tán nhỏ trong đèn dầu.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X