• Đo lường & điều khiển

    tiêu chí ổn định

    Giải thích EN: Any necessary and sufficient condition for a system to be stable. Giải thích VN: Một điều kiện cần và đủ cho một hệ thống ổn định.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X