• /sə'fi∫nt/

  Thông dụng

  Tính từ

  ( + for) đủ; thích đáng
  sufficient money
  đủ tiền
  to have not sufficient courage for something
  không đủ can đảm để làm việc gì
  (từ cổ,nghĩa cổ) có khả năng; có thẩm quyền

  Danh từ

  Số lượng đủ
  have you had sufficient?
  anh đã ăn đủ chưa?

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đủ

  Kỹ thuật chung

  đủ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X