• Thông dụng

  Danh từ

  Độ lệch quần phương (bình phương); sự lệch chuẩn

  Cơ khí & công trình

  sự lệch chuẩn

  Toán & tin

  độ lệch chuẩn

  Y học

  độ lệch chuẩn (trong thống kê học)

  Điện lạnh

  độ lệch quân phương

  Điện tử & viễn thông

  sự sai lệch tiêu chuẩn
  standard deviation of the frequency error
  sự sai lệch tiêu chuẩn của độ sai số
  standard deviation of the power spectrum
  sự sai lệch tiêu chuẩn (của) phổ năng lượng

  Điện lạnh

  sai số chuẩn

  Kỹ thuật chung

  độ lệch chuẩn
  độ lệch tiêu chuẩn

  Xây dựng

  sự lệch tiêu chuẩn, độ lệch tiêu chuẩn

  Kinh tế

  độ lệch chuẩn
  độ lệch sai chuẩn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X