• /´sta:¸krɔst/

  Thông dụng

  Tính từ
  Bất hạnh; rủi ro
  star-crossed foods
  thức ăn chứa bột

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X