• (đổi hướng từ Foods)
  /fu:d/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đồ ăn, thức ăn, món ăn
  the food there is excellent
  món ăn ở đó thật tuyệt
  food and clothing
  ăn và mặc
  mental (intellectual) food
  món ăn tinh thần
  ( định ngữ) dinh dưỡng
  food material
  chất dinh dưỡng
  food value
  giá trị dinh dưỡng

  Cấu trúc từ

  food for thought
  điều đáng suy nghĩ
  to become food for fishes
  chết đuối, làm mồi cho cá
  to become food for worms
  chết, đi ngủ với giun
  food for powder
  Xem powder

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  thực phẩm
  food chemistry
  hóa học thực phẩm
  food service ice
  nước đá dùng trong thực phẩm

  Xây dựng

  thức ăn

  Kinh tế

  sự nuôi dưỡng
  thức ăn
  accessory food
  chất bổ sung cho thức ăn
  animal food
  thức ăn động vật
  baby food
  thức ăn cho trẻ em
  canned food
  thức ăn đóng hộp
  cattle food
  thức ăn cho gia súc
  convenience food
  thức ăn chuẩn bị sẵn
  dairy food
  thức ăn hàng ngày
  dehydrated food
  thức ăn khô
  diabetic food
  thức ăn kiêng cho người đái đường
  dietary food
  thức ăn kiêng
  fast-food restaurant
  nhà hàng thức ăn nhanh
  food conversion factor
  tỉ lệ giữa trọng lượng thức ăn gia súc và thể trọng con vật
  food factor
  nhân tố thức ăn
  junk food
  thức ăn kém bổ dưỡng
  milk food
  thức ăn sữa
  plant food
  thức ăn từ thực vật
  prepared food
  thức ăn chuẩn bị sẵn
  preserved food
  thức ăn dữ trữ
  processed food
  thức ăn đã chế biến
  remotely prepared food
  thức ăn nấu từ nơi khác
  sea food
  thức ăn biển
  shelf stable food
  thức ăn bảo quản lâu
  synthetic food
  thức ăn tổng hợp
  tinned food
  thức ăn đóng hộp
  vegetable food
  thức ăn từ thực vật
  thực phẩm
  bleached food board
  giấy trắng để gói thực phẩm
  convenience food
  thực phẩm ăn liền
  convenience food
  thực phẩm tiện dụng
  dehydrated food industry
  công nghiệp sấy sản phẩm thực phẩm
  fast food
  thực phẩm ăn liền
  fast-frozen food
  thực phẩm làm lạnh, đông nhanh
  food additive
  phụ gia các sản phẩm thực phẩm
  food adjunct
  chất phụ gia thực phẩm
  food chemistry
  hóa thực phẩm
  food colour
  chất màu thực phẩm
  food composition table
  bảng thành phần thực phẩm
  food container
  container sản phẩm thực phẩm
  food contamination
  sự nhiễm bẩn thực phẩm
  food control
  sự kiểm tra thực phẩm
  food cost
  chi phí thực phẩm
  food dehydration
  sự sấy thực phẩm
  food factory
  nhà máy thực phẩm
  food fish
  cá thực phẩm
  food forming
  sự tạo hình thực phẩm
  food fortification
  sự làm giàu sản phẩm thực phẩm
  food industry
  công nghiệp thực phẩm
  food ingredient
  thành phần của thực phẩm
  food intestine
  thực phẩm nhiễm độc
  food microbiology
  vi sinh vật học thực phẩm
  food packer
  người đóng gói thực phẩm
  food packing
  sự đóng gói sản phẩm thực phẩm
  food poisoning
  sự nhiễm độc thực phẩm
  food processor
  công nhân chế biến thực phẩm
  food processor
  người chế biến thực phẩm
  food product
  sản phẩm thực phẩm
  food quality
  chất lượng thực phẩm
  food safely
  thực phẩm không độc
  food sales
  doanh số thực phẩm
  food stability
  độ bền của thực phẩm
  food stall
  gian hàng thực phẩm
  food sterilizer
  thiết bị tiệt trùng thực phẩm
  food storage rack
  dàn bảo quản sản phẩm thực phẩm
  food storage shelving
  bệ để bảo quản thực phẩm
  food substance
  sản phẩm thực phẩm
  food supervision
  sự kiểm soát chất lượng thực phẩm
  food supplements
  nguồn thực phẩm dự trữ
  food supplements
  sự cung cấp thực phẩm
  food technologist
  công nghệ thực phẩm
  food technology
  quá trình sản xuất các sản phẩm thực phẩm
  food-concentrates industry
  công nghiệp thực phẩm chế sẵn
  food-processing industry
  công nghiệp thực phẩm chế sẵn
  fresh food compartment
  phòng để thực phẩm tươi
  frozen food
  thực phẩm đông
  frozen food distribution unit
  cửa hàng thực phẩm đông lạnh
  glassed food
  thực phẩm đựng trong lọ thủy tinh
  health food
  thực phẩm bổ dưỡng
  heat-and-cat food pack
  thực phẩm làm sẵn
  infant food
  thực phẩm cho trẻ em
  instant food
  thực phẩm nấu nhanh
  manufactured food
  sản phẩm công nghiệp thực phẩm
  non-staple food
  thực phẩm phụ
  perishable food
  thực phẩm dễ hỏng
  supplement food supervision
  thực phẩm bổ sung
  food security and sanitation
  an toàn vệ sinh thực phẩm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X