• Kỹ thuật chung

  cân bằng tĩnh học
  sự cân bằng tĩnh
  sự cân bằng tĩnh học

  Kinh tế

  cân bằng tĩnh
  comparative static equilibrium analysis
  phân tích so sánh cân bằng tĩnh
  static equilibrium theory
  thuyết cân bằng tình thái

  Xây dựng

  cân bằng tĩnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X