• Điện tử & viễn thông

  chỉ thị trạng thái "trạng thái đầu cuối bình thường"
  All the different Transceiver Units-Remote terminal (XTU-R)
  Tất cả các khối thu phát khác nhau-Thiết bị đầu cuối đặt xa
  Status Report-User Agent Protocol Data Unit (SR-UAPDU)
  Báo cáo trạng thái-Khối dữ liệu giao thức tác nhân người dùng
  Terminal Access Controller Access Control System (TACACS)
  Hệ thống điều khiển truy nhập của bộ điều khiển Truy nhập đầu cuối
  Terminal Attachment Program Advisory Committee (TAPAC)
  Hội đồng Tư vấn Chương trình gắn thiết bị đầu cuối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X