• /træn'si:və/

  Thông dụng

  Viết tắt
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) máy thu phát vô tuyến ( transmitter-receiver)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  máy thâu và phát

  Kỹ thuật chung

  bộ thu-phát
  data loop transceiver (DLT)
  bộ thu phát vòng dữ liệu
  DLT (dataloop transceiver)
  bộ thu phát dòng dữ liệu
  ISDN Primary Access Transceiver (IPAT)
  Bộ thu phát truy nhập sơ cấp ISDN
  transceiver cable
  cáp của bộ thu phát
  Wireless Transceiver (WT)
  bộ thu phát vô tuyến
  máy thu phát

  Giải thích VN: Máy phát và máy thu kết hợp lại.

  Electro Absorption Transceiver (EAT)
  máy thu phát hấp thụ điện
  Fibre Optic Transceiver (Terminal) (FOT)
  Máy thu phát cáp sợi quang (Thiết bị đầu cuối)
  hand-carried transceiver
  máy thu-phát xách tay
  ISDN Burst Transceiver Circuit (IBTC)
  Mạch của máy thu phát khối bít ISDN
  Phone - line Network Transceiver (PNT)
  máy thu phát mạng đường dây thoại
  máy thu-phát
  Electro Absorption Transceiver (EAT)
  máy thu phát hấp thụ điện
  Fibre Optic Transceiver (Terminal) (FOT)
  Máy thu phát cáp sợi quang (Thiết bị đầu cuối)
  hand-carried transceiver
  máy thu-phát xách tay
  ISDN Burst Transceiver Circuit (IBTC)
  Mạch của máy thu phát khối bít ISDN
  Phone - line Network Transceiver (PNT)
  máy thu phát mạng đường dây thoại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X