• /ˈsteɪtəs , ˈstætəs/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tình trạng (làm việc, ăn ở..)
  Địa vị, thân phận, thân thế
  official status
  địa vị chính thức
  diplomatic status
  thân phận ngoại giao
  Cấp bậc; địa vị xã hội cao; uy tín
  (pháp lý) quan hệ pháp lý (giữa người này với những người khác)
  Tình trạng

  Chuyên ngành

  Y học

  trạng thái, tình trạng

  Kỹ thuật chung

  điều kiện
  switch status condition
  điều kiện chuyển mạch
  switch status condition
  điều kiện chuyển trạng thái
  tình trạng
  account status
  tình trạng tài khoản
  actual status
  tình trạng thực tế
  connection status
  tình trạng kết nối
  Delivery Status Notification (DSN)
  thông báo tình trạng phát
  flight status
  tình trạng bay
  flight status
  tình trạng chuyến bay
  marital status
  tình trạng gia đình
  peripheral residence status
  tình trạng di trú vĩnh viễn
  ramp status
  tình trạng lúc lăn bánh
  status analysis
  sự phân tích tình trạng
  status choleralcus
  tình trạng trụy tim mạch dịch tả
  status convulsivus
  tình trạng co giật
  status dysmyelinatus
  tình trạng hủy bao myêlin
  status epilepticus
  tình trạng động kinh liên tục và không có hồi tỉnh
  status of funds
  tình trạng ngân quỹ
  status of funds
  tình trạng công quỹ
  status praesens
  tình trạng hiện nay
  status sponglosus
  tình trạng xốp võ não

  Kinh tế

  địa vị xã hội (của một người)
  địa vị pháp lý
  dual status
  địa vị pháp lý kép
  other person status
  địa vị pháp lý người khác
  thân phận
  status enquiry agency
  cơ quan điều tra thân phận
  status inquiry
  điều tra thân phận
  tư cách (pháp lý)
  legal status of independence
  tư cách pháp nhân độc lập
  tình hình
  business status
  tình hình nghiệp vụ
  business status
  tình hình xí nghiệp
  sales status
  tình hình tiêu thụ
  status enquiry agency
  cơ quan chuyên, phụ trách điều tra tình hình tài chính
  status information
  tin tức về tình hình tài chính của một công ty
  status of contributions
  tình hình đóng hội phí
  status report
  báo cáo tình hình
  tình hình, tình trạng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X