• Hóa học & vật liệu

  cracking bằng hơi nước

  Giải thích EN: A petroleum-refinery process that uses steam to provide the heat for cracking oil. Giải thích VN: Một quy trình lọc dầu sử dụng hơi nước cung cấp nhiệt cho cracking dầu.

  cracking dùng hơi nước (lọc dầu)
  crackinh hơi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X