• Xây dựng

  đinh tán liên kết

  Kỹ thuật chung

  đường tán đinh

  Giải thích EN: One of a line or series of rivets used to join parallel members such as double-plated girders. Giải thích VN: Một trong những hàng đinh tán dược sử dụng để kết nối 2 vật thể chồng lên nhau ví dụ 2 tấm mỏng xếp lên nhau.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X