• Toán & tin

  cái mang tính nhớ
  môi trường nhớ
  phương tiện lưu trữ
  secondary storage medium
  phương tiện lưu trữ thứ cấp
  phương tiện mang dữ liệu

  Kỹ thuật chung

  đĩa
  môi trường ghi
  phương tiện nhớ
  magnetic storage medium
  phương tiện nhớ từ tính
  optical storage medium
  phương tiện nhớ quang
  tập nhớ
  vật mang dữ liệu

  Xây dựng

  phương tiện lưu trữ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X