• /¸strætifi´keiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  (địa lý,địa chất) sự phân tầng, sự xếp thành tầng
  Thớ tầng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự phân tầng &95;
  stratification after selection
  (thống kê ) sự phân tầng sau khi chọn

  Hóa học & vật liệu

  sự phân tầng (địa chất)
  sự thành tầng

  Xây dựng

  thớ tầng

  Y học

  sự xếp thành tầng

  Điện lạnh

  sự đóng thành lớp
  sự xếp tầng

  Kỹ thuật chung

  lò cắt
  phân tầng
  air stratification
  phân tầng không khí
  air stratification
  sự phân tầng không khí
  charge stratification
  phân tầng tải trọng
  conformable stratification
  sự phân tầng chỉnh hợp
  original stratification
  sự phân tầng nguyên sinh
  rock stratification
  sự phân tầng của đá
  social stratification
  sự phân tầng xã hội
  stable stratification
  sự phân tầng ổn định
  stratification after selection
  sự phân tầng sau khi chọn
  stratification deposition
  trầm tích phân tầng
  stratification of waters
  sự phân tầng nước
  temperature stratification
  phân tầng nhiệt độ
  temperature stratification
  sự phân tầng nhiệt độ
  sự phân lớp
  cross stratification
  sự phân lớp chéo (góc)
  smoke stratification
  sự phân lớp khói
  sự phân tầng
  air stratification
  sự phân tầng không khí
  conformable stratification
  sự phân tầng chỉnh hợp
  original stratification
  sự phân tầng nguyên sinh
  rock stratification
  sự phân tầng của đá
  social stratification
  sự phân tầng xã hội
  stable stratification
  sự phân tầng ổn định
  stratification after selection
  sự phân tầng sau khi chọn
  stratification of waters
  sự phân tầng nước
  temperature stratification
  sự phân tầng nhiệt độ
  sự phân vỉa
  sự tạo vỉa
  thớ lớp
  tính phân lớp
  rock stratification
  tính phân lớp của đá
  vỉa

  Kinh tế

  sự phân loại
  sự phân lớp
  sự phân tầng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X