• /kən'fɔ:məbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hợp với, phù hợp với, thích hợp với, đúng với, theo đúng
  conformable to someone's wishes
  theo đúng những mong muốn của ai
  Dễ bảo, ngoan ngoãn

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đúng với
  tương ứng được

  Kỹ thuật chung

  chỉnh hợp (phân vỉa)
  phù hợp
  thích hợp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X