• /,depə'zi∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự phế truất (vua...); sự hạ bệ
  Sự cung khai, sự cung cấp bằng chứng, lời cung khai
  Sự lắng đọng

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự đổ (bêtông)

  Điện

  sự kết bám

  Kỹ thuật chung

  bồi tích
  kết tủa
  lắng
  bedding deposition
  lắng đọng thành lớp
  bulk deposition
  sự lắng đọng không chặt
  canal scaling (bydeposition of silt)
  sự lắng bùn lấp kín kênh
  chemical vapor deposition (CVD)
  sự lắng đọng hóa học từ hơi
  deposition of sediments
  sự lắng đọng bùn cát
  deposition of silt
  sự lắng đọng bùn cặn
  deposition plane
  mặt lắng đọng
  deposition rate
  tốc độ lắng
  deposition rate factor
  hệ số lắng
  deposition value
  chỉ số lắng đọng
  dry deposition
  sự lắng đọng khô
  rate of deposition
  hiệu suất lắng
  rate of deposition
  tốc độ lắng đọng
  sediment deposition
  phù sa bồi lắng
  sludge deposition
  bùn lắng
  vapor-phase axial deposition
  sự láng đọng trục pha hơi
  sự kết tủa
  sự lắng
  bulk deposition
  sự lắng đọng không chặt
  canal scaling (bydeposition of silt)
  sự lắng bùn lấp kín kênh
  chemical vapor deposition (CVD)
  sự lắng đọng hóa học từ hơi
  deposition of sediments
  sự lắng đọng bùn cát
  deposition of silt
  sự lắng đọng bùn cặn
  dry deposition
  sự lắng đọng khô
  vapor-phase axial deposition
  sự láng đọng trục pha hơi
  sự lắng đọng
  bulk deposition
  sự lắng đọng không chặt
  chemical vapor deposition (CVD)
  sự lắng đọng hóa học từ hơi
  deposition of sediments
  sự lắng đọng bùn cát
  deposition of silt
  sự lắng đọng bùn cặn
  dry deposition
  sự lắng đọng khô
  vapor-phase axial deposition
  sự láng đọng trục pha hơi
  sự phủ
  sự trầm tích
  trầm tích
  basin of deposition
  bồn trầm tích
  bedding deposition
  trầm tích thành lớp
  bulk deposition
  trầm tích rời
  deposition trap
  bẫy trầm tích
  place of deposition
  nơi trầm tích
  rate of deposition
  tốc độ trầm tích
  re-deposition
  sự tái trầm tích
  stratification deposition
  trầm tích phân tầng
  wet deposition
  trầm tích ướt

  Kinh tế

  sự cung khai
  sự dài
  sự kết tủa
  sự lắng
  sự tạo hình keo

  Địa chất

  sự lắng đọng, sự tích tụ, quá trình tích tụ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X