• Xây dựng

    mối nối được đập

    Giải thích EN: A masonry joint in which excess mortar is removed by the stroke of a trowel. Giải thích VN: Một mối nối công trình nề trong đó phần vữa thừa được loại bỏ bằng cách dùng bay đập.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X