• Thông dụng

  Danh từ

  Vữa, hồ
  Cối giã
  (quân sự) súng cối

  Ngoại động từ

  Trát vữa vào
  Nã súng cối vào

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  vữa, hồ

  Giải thích EN: In general, any material used to bind bricks or stones together. specifically, a mixture of cement, lime, or gypsum plaster with sand and water that is used for this purpose or for general plastering. Giải thích VN: Từ dùng chung cho các vật liệu để gắn kết gạch và đá.Nghĩa riêng, hỗn hợp của xi măng, vôi hoặc vữa thạch cao với cát và nước được sử dụng cho việc trát vữa thông thường.

  Xây dựng

  vữa để trát

  Kỹ thuật chung

  hồ
  cốt
  khẩu súng cối
  máy nghiền
  trát vữa

  Giải thích EN: To apply such a mixture.to apply such a mixture. Giải thích VN: Hành động trát vữa vào.

  mortar guide strip
  mốc để trát vữa (trên tường...)
  vữa
  vữa xây
  vữa xây dựng
  grade of mortar
  mác vữa xây dựng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X