• /´dresiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ăn mặc; cách ăn mặc; quần áo
  Sự băng bó; đồ băng bó
  to change the dressing of a wound
  thay băng một vết thương
  (quân sự) sự sắp thẳng hàng, sự sửa cho thẳng hàng
  Sự trang hoàng cờ xí (tàu thuỷ); cờ xí để trang hoàng (tàu thuỷ); sự bày biện (mặt hàng)
  Sự sắm quần áo (cho một vở kịch)
  Sự gọt đẽo (gỗ, đá), sự mài giũa (đồ thép), sự mài nhẵn (mặt đá...)
  Sự hồ vải; hồ (để hồ vải); sự thuộc da
  Sự chải tóc, sự vấn đầu; sự chải lông ngựa
  Sự xén, sự tỉa cây
  Sự nêm đồ gia vị, sự nấu nướng; đồ gia vị, nước xốt, thức để nhồi (cà chua, vịt...)
  Sự làm đất, sự xới đất, sự bón phân; phân bón
  ( (thường) + down) sự chỉnh, sự mắng mỏ, sự đánh đập
  to give someone a dressing down
  chỉnh cho ai một trận, nện cho ai một trận

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự bào bằng
  sự bào nhẵn
  sự chỉnh
  bit dressing
  sự chỉnh mũi khoan
  sự chọn rửa
  sự đẽo
  sự đẽo đá
  sự nắn sửa
  sự ốp mặt
  sự tách
  sự trang trí
  sự tu sửa
  tuyển quặng

  Kinh tế

  sự mêm
  sự rây bột
  sự sửa sang
  sự thêm gia vị

  Địa chất

  sự tuyển khoáng, sự tu sửa, sự mài, máy rửa mũi khoan

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X