• Kinh tế

  chịu
  subject to taxation
  phải chịu thuế
  phải bị
  phải theo
  tùy theo
  subject to average
  tùy theo tổn thất
  subject to market fluctuation
  có thể bị tăng giảm tùy theo biến động của thị trường
  subject to particular average
  tùy theo tổn thất riêng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X