• /sə´dʒestibl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Dễ bị ảnh hưởng (bởi đề nghị của người khác..)
  Có thể gợi ý; có thể đề nghị được
  (triết học) dễ ám thị

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X