• /´plaiəbl/

  Thông dụng

  Cách viết khác pliant

  Tính từ

  Dễ uốn, nặn hình, xoắn; mềm dẻo (da, cây..)
  cane is pliable when wet
  cây mây dễ cuốn khi còn ướt
  (nghĩa bóng) dễ uốn nắn, dễ bảo; dễ bị tác động, ảnh hưởng (người)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  dễ uốn, dẻo

  Cơ - Điện tử

  (adj) dễ uốn, dẻo

  Kỹ thuật chung

  gấp được
  mềm
  uốn được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X