• /´dʌktail/

  Thông dụng

  Tính từ

  Mềm, dễ uốn
  Dễ kéo sợi (kim loại)
  Dễ uốn nắn, dễ bảo (người)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (cơ học ) dẻo, kéo thành sợi được

  Xây dựng

  uốn [dễ uốn]

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  (adj) dễ dát, dẻo, dễ vuốt, rèn được

  Ô tô

  mềm dễ uốn

  Kỹ thuật chung

  dễ kéo
  dễ kéo sợi
  dễ rèn
  dẻo
  dẻo dai
  rèn được

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X