• /səb´sidiəri/

  Thông dụng

  Tính từ

  Gắn với cái gì khác, nhưng lại ít quan trọng so với cái đó; phụ thuộc; phụ; phụ trợ
  a subsidiary stream flowing into the main river
  một dòng suối phụ đổ vào sông chính
  the dissolution of a joint-venture company is subsidiary to many factors
  việc giải thể một công ty liên doanh phụ thuộc vào nhiều yếu tố

  Danh từ

  Chi nhánh công ty

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bổ sung

  Cơ - Điện tử

  (adj) phụ, thứ yếu

  Cơ khí & công trình

  sự tắt dần phụ

  Toán & tin

  bổ trợ

  Kỹ thuật chung

  bổ sung
  subsidiary test
  sự thử bổ sung
  dự trữ
  phụ trợ
  phụ

  Kinh tế

  công ty chi nhánh
  foreign subsidiary
  công ty chi nhánh ở nước ngoài
  công ty con
  income from subsidiary company
  thu nhập từ công ty con
  majority-owned subsidiary
  công ty con có cổ quyền quá bán
  subsidiary company accounting
  chế độ kế toán của công ty con
  takeover of the subsidiary
  sự mua lại, sự tiếp quản một công ty con
  takeover of the subsidiary (the..)
  sự mua lại, sự tiếp quản một công ty con
  công ty phụ thuộc
  wholly-owned subsidiary
  công ty phụ thuộc toàn bộ
  cửa hàng chi nhánh
  phụ thuộc
  sub-subsidiary company
  công ty phụ thuộc
  subsidiary bodies
  các cơ quan phụ thuộc
  subsidiary company
  công ty phụ thuộc
  subsidiary concerns
  hãng phụ thuộc
  subsidiary concerns
  xí nghiệp phụ thuộc
  subsidiary credit
  thư tín dụng phụ thuộc
  subsidiary insurance
  bảo hiểm phụ thuộc
  subsidiary organ
  cơ quan phụ thuộc
  wholly-owned subsidiary
  công ty phụ thuộc toàn bộ
  phụ
  thứ yếu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X