• /kən´tribjutəri/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đóng góp, góp phần, chịu phần, gánh vác
  Phụ thêm vào
  contributory cause
  nguyên nhân phụ thêm vào
  Contributory negligence
  (pháp lý) sự bất cẩn để xảy ra tai nạn (dẫn chứng nhằm giảm tiền bồi (thường))

  Danh từ

  Hội viên phải gánh nợ (khi công ty bị phá sản)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  góp lại

  Kinh tế

  chịu phần
  chịu thuế
  chung phần
  cổ đông
  contributory pension fund
  quỹ hưu bổng có đóng góp tiền lương
  đóng góp
  contributory pension fund
  quỹ hưu bổng có đóng góp tiền lương
  gánh vác
  góp phần
  contributory negligence
  sự sơ suất góp phần
  người góp phần trả nợ
  người góp vốn
  phụ thêm vào
  phụ thuộc
  phân đảm
  thuộc về phần đảm phụ
  trả thuế

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X