• /æn´siləri/

  Thông dụng

  Tính từ

  Phụ thuộc, lệ thuộc

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bổ sung, phụ thuộc

  Cơ khí & công trình

  thứ cấp

  Xây dựng

  cụm nhà phụ

  Điện

  phụ trơ

  Kỹ thuật chung

  phụ
  phụ thuộc
  ancillary operation
  nguyên công phụ thuộc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X