• /kɔ´lætərəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ở bên
  Phụ thêm
  collateral evidence
  bằng chứng thêm
  Cùng họ nhưng khác chi, bàng hệ

  Danh từ

  Đồ ký quỹ ( (cũng) collateral security)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đồ thế chấp
  vật bảo lãnh

  Y học

  bên, nhánh, bảng hệ

  Kỹ thuật chung

  bảo chứng
  bên cạnh
  phụ

  Kinh tế

  phụ thuộc
  collateral security
  vật bảo đảm phụ thuộc
  sự thế chấp
  tài liệu quảng cáo gián tiếp
  vật bảo đảm
  vật đảm bảo phụ thuộc
  vật thế chấp
  as collateral
  như vật thế chấp
  collateral assignment
  sự chuyển nhượng (có) vật thế chấp bảo đảm
  import collateral
  vật thế chấp nhập khẩu
  securities deposited as collateral
  chứng khoán làm vật thế chấp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X