• /´swi:təniη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chất ngọt (đường..)
  Sự làm cho ngọt
  Sự làm cho thơm tho
  Sự làm cho dịu dàng

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sự khử lưu huỳnh
  sự tẩy trắng (dầu mỏ)
  tạo mùi thơm

  Giải thích EN: A petroleum-refinery process that improves the odor of oils by removing sulfur compounds from the oils with the use of an alkaline oxidizing agent. Giải thích VN: Một quy trình lọc dầu nhằm nâng cao mùi vị của nó bằng cách loại bỏ các hỗn hợp sufua từ dầu khi sử dụng chất dẫn alkaline.

  Kinh tế

  sự làm ngọt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X