• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Cách viết khác sulphur

  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) như sulphur

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lưu huỳnh
  combined sulfur
  lưu huỳnh liên kết
  element sulfur
  lưu huỳnh nguyên tố
  extractable sulfur
  lưu huỳnh chiết được
  free sulfur
  lưu huỳnh tự do
  gasoline sulfur test
  thử lưu huỳnh trong xăng
  global sulfur budget
  lượng lưu huỳnh toàn cầu
  jet sulfur burner
  mỏ hàn xì tia lưu huỳnh
  lithium-sulfur battery
  ắcqui lithi-lưu huỳnh
  sodium/sulfur battery
  ắcqui natri/lưu huỳnh
  stick sulfur
  lưu huỳnh thỏi
  sulfur acid
  axit có lưu huỳnh
  sulfur bridge
  cầu lưu huỳnh
  sulfur budget
  cân bằng lưu huỳnh
  sulfur burner
  lò đốt lưu huỳnh
  sulfur chloride
  lưu huỳnh clorua
  sulfur concrete
  bê tông pha lưu huỳnh
  sulfur content
  hàm lượng lưu huỳnh
  sulfur content
  hàm lượng lưu huỳnh (hóa dầu)
  sulfur dioxide
  lưu huỳnh đioxit
  sulfur dioxide reduction
  sự khử lưu huỳnh đioxit
  sulfur fuel
  nhiên liệu có lưu huỳnh
  sulfur ointment
  pomat lưu huỳnh
  sulfur oxide
  lưu huỳnh oxit
  sulfur production
  sự sản xuất lưu huỳnh
  sulfur stove
  lò lưu huỳnh
  sulfur trioxide
  lưu huỳnh trioxit
  total sulfur
  tổng lượng lưu huỳnh
  S

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X