• /siηk/

  Thông dụng

  Cách viết khác synch

  Danh từ

  (thông tục) sự đồng bộ hoá (như) synchronization

  Ngoại động từ

  Đồng bộ hoá

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đồng bộ hóa
  sync (synchronization)
  sự đồng bộ hóa
  sync bit
  bít đồng bộ hóa
  sync bits
  các bit đồng bộ hóa
  sync character
  ký tự đồng bộ hóa
  sync information
  thông tin đồng bộ hóa
  sync level
  mức đồng bộ hóa
  sync line
  đường dây đồng bộ hóa
  sync line
  đường truyền đồng bộ hóa
  sync point (synchronizationpoint)
  điểm đồng bộ hóa
  sync signal
  tín hiệu đồng bộ hóa
  synchro sync level
  mức đồng bộ hóa đồng bộ
  synchronization (sync)
  sự đồng bộ hóa
  synchronization point (syncpoint)
  điểm đồng bộ hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X