• /´siηkrou/

  Thông dụng

  Danh từ

  (kỹ sư) máy phát điện đồng bộ
  Động cơ điện đồng bộ
  Sensyn
  Bộ đồng tốc

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  thiết bị đồng bộ

  Kỹ thuật chung

  đồng bộ
  differential synchro
  đồng bộ vi sai
  synchro compur shutter
  cửa sập compua đồng bộ
  synchro compur shutter
  cửa sập trung tâm đồng bộ
  synchro control transformer
  máy biến áp điều khiển đồng bộ
  synchro control transmitter
  máy phát điều khiển đồng bộ
  synchro differential motor
  động cơ vi sai đồng bộ
  synchro differential receiver
  máy thu vi sai đồng bộ
  synchro differential transmitter
  máy phát vi sai đồng bộ
  synchro receiver
  máy đồng bộ thu
  synchro resolver
  bộ giải đồng bộ
  synchro sync level
  mức đồng bộ hóa đồng bộ
  synchro system
  hệ thống (tự) đồng bộ
  synchro system
  hệ thống đồng bộ
  synchro system
  hệ tự đồng bộ
  synchro torque receiver
  máy thu mômen quay đồng bộ
  synchro transformer
  máy biến áp đồng bộ
  synchro transmission system
  hệ thống truyền đồng bộ
  synchro transmitter
  máy đồng bộ phát
  synchro transmitter
  máy phát đồng bộ
  synchro transmitter
  thiết bị phát đồng bộ
  synchro-check relay
  rơle kiểm tra đồng bộ
  synchro-clock
  đồng hồ đồng bộ
  synchro-mesh gear
  bánh răng đồng bộ
  synchro-mesh gear
  cơ cấu đồng bộ hóa
  synchro-shutter
  màn trập đồng bộ
  máy điện đồng bộ
  máy đồng bộ

  Giải thích VN: Máy điện nhỏ đặc biệt dùng để chuyển vị trí góc của một trục sang trục đặt tại một nơi khác mà không cần hệ thống cơ khí.

  synchro receiver
  máy đồng bộ thu
  synchro transmitter
  máy đồng bộ phát
  sensyn không tiếp xúc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X