• /´sirəp/

  Thông dụng

  Cách viết khác sirup

  Như sirup

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nước đường

  Kinh tế

  nấu thành mật
  nước đường
  nước ngọt
  sirô
  syrup pump
  bơm sirô

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X