• /,tæbjʊ'lei∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự xếp thành bảng, sự trình bày thành bảng

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự lập bảng, sự phân loại

  Toán & tin

  sự định cột
  horizontal tabulation
  sự định cột ngang
  vertical tabulation
  sự định cột dọc
  sự lập thành bảng

  Xây dựng

  sự lập bảng (tính)

  Điện tử & viễn thông

  sự lập biểu
  horizontal tabulation-HT
  sự lập biểu chiều ngang

  Kỹ thuật chung

  lập bảng
  horizontal tabulation-HT
  sự lập bảng chiều ngang
  Selective Tabulation (STAB)
  lập bảng có chọn lọc
  tabulation character
  ký tự lập bảng
  vertical tabulation
  sự lập bảng dọc
  vertical tabulation
  sự lập bảng thẳng đứng
  Vertical Tabulation (VT)
  lập bảng theo chiều đứng
  vertical tabulation character (VT)
  ký tự lập bảng dọc
  vertical tabulation character (VT)
  ký tự lập bảng thẳng đứng
  VT (verticaltabulation character)
  ký tự lập bảng dọc
  VT (verticaltabulation character)
  ký tự lập bảng thẳng đứng
  sự lập bảng
  horizontal tabulation-HT
  sự lập bảng chiều ngang
  vertical tabulation
  sự lập bảng dọc
  vertical tabulation
  sự lập bảng thẳng đứng
  sự phân loại

  Kinh tế

  biểu
  sự lập bảng biểu
  sự xếp thành bảng
  trình bày thành bảng
  việc lập bảng
  việc lập bảng biểu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  chart

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X