• /´teil¸geit/

  Xây dựng

  cửa hậu

  Giải thích EN: The gates at the low-level end of a lock or canal.. Giải thích VN: Các cửa ở đầu thấp của một miệng cống hay một kênh.

  cửa sau xe

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X