• (đổi hướng từ Gates)
  /geit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cổng
  cổng Nam Thiên Môn - chùa Hương]
  cổng tam quan - chùa Quán Sứ


  Số người mua vé vào xem (một trận đấu thể thao...)
  Tiền mua vé (trận đấu thể thao...) ( (cũng) gate-money)
  Cửa đập, cửa cống
  Hàng rào chắn (chỗ đường xe lửa chạy qua đường cái; trạm thu thuế...)
  Đèo, hẽm núi
  (kỹ thuật) tấm ván che, ván chân; cửa van
  to get the gate
  bị đuổi ra
  to give somebody the gate
  đuổi ra, tống cổ ra, cho thôi việc
  to open the gate for (to) somebody
  mở đường cho ai

  Ngoại động từ

  Phạt (học sinh) không cho ra ngoài (ở trường đại học Ôc-phớt và Căm-brít)

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Cửa, cửa van, đậu rót

  Hóa học & vật liệu

  hiểm núi

  Toán & tin

  cổng
  add gate
  cửa cộng
  amplitude gate
  cổng biên độ
  and gate
  cổng "và"
  AND gate
  cổng AND
  AND-NOT gate
  cổng AND-NOT
  AND-OR-INVERT gate
  cổng A-O-I
  AND/NOR gate
  cổng AND/NOR
  coincidence gate
  cổng trùng hợp
  combinational gate
  cổng kết hợp
  common gate amplifier
  bộ khuếch đại cổng chung
  control gate
  cổng điều khiển
  decision gate
  cổng quyết định
  decoding gate
  cổng giải mã
  equality gate
  cổng tương đương
  except gate
  cổng loại trừ
  exclusive-NOR gate
  cổng loại trừ NOR
  EXCLUSIVE-OF gate
  cổng Ex-OR
  exclusive-OR gate (XORgate)
  cổng loại trừ OR
  gate array
  dãy cổng
  gate array
  mảng cổng
  gate equivalent circuit
  mạch tương đương cổng
  gate pier
  trụ cống
  gate voltage
  điện áp cổng
  gate-array chip
  chip mảng cổng
  gate-array chip
  vi mạch cổng
  gate-array device
  thiết bị mảng cổng
  identify gate
  cổng đồng nhất
  identity gate
  cổng đồng nhất
  identity gate
  cổng nhận dạng
  IF-THEN gate
  cổng IF-THEN
  IF-THEN gate
  cổng nếu-thì
  indicator gate
  cổng chỉ báo
  inequivalence gate
  cổng bất tương đương
  information gate
  cổng thông tin
  inhibit gate
  cổng cấm
  inhibit gate
  cổng cản
  junction gate
  cổng chuyển tiếp
  memory controller gate array
  mảng cổng kiểm soát bộ nhớ
  NAND gate
  cổng NAND
  NOR gate
  cổng NOR
  NOT gate
  cổng NOT
  NOT-IF-THEN gate
  cổng NOT-IF-THEN
  OR gate
  cổng OR
  OR-gate
  cổng (lôgic) OR
  recognition gate
  cổng nhận biết
  resonant gate transistor
  tranzito cộng hưởng
  sampling gate
  cổng lấy mẫu
  switching gate
  cổng chuyển mạch
  synchronous gate
  cổng đồng bộ
  threshold gate
  cổng giới hạn
  transmission gate
  cổng truyền
  XOR gate (EXCLUSIVE-OR gate)
  cổng EXCLUSIVE-OR
  XOR gate (EXCLUSIVE-OR gate)
  cổng XOR

  Xây dựng

  cửa lớp
  tường chống lửa

  Điện lạnh

  cực cửa

  Kỹ thuật chung

  cửa cống
  culvert gate
  cửa cống sâu
  draft off gate
  cửa cống (trong thân đập)
  flushing gate
  cửa công trình tháo nước
  gate groove
  rãnh cửa (cống)
  gate opening
  chiều cao mở cửa cống
  gate valve
  van cửa cổng
  high pressure outlet gate
  cửa cống sâu xả cao áp
  intake gate
  cửa cống lấy nước
  intermediate gate post
  cột trung gian (của cửa cổng)
  lock gate
  cổng cửa cống
  miter gate
  cửa cống mộng vuông góc
  ring gate
  cửa cống dạng vòng
  sliding sluice gate
  cửa cống trượt
  sluice-gate chamber
  buồng van cửa cống (tháo nước)
  stop gate
  cửa công trình xả sâu
  vertical-lift gate
  cửa cống nâng thẳng đứng
  cửa lôgic
  ECL gate array
  mảng cửa logic ghép emitơ
  integrated logic gate
  cửa lôgic tích hợp
  cực
  đậu rót
  đèo
  đường lò
  gate road
  đường lò than
  lò dẫn
  lỗ đúc khuôn
  hầm dẫn
  phần tử logic
  tấm che
  van

  Kinh tế

  cổng
  sluice-gate price
  giá cửa cống

  Địa chất

  lò dọc vỉa, đường lò vận chuyển, cửa van, tấm chắn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X