• /kən´teidʒəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Lây ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  a contagious disease
  bệnh lây
  contagious laughter
  cái cười lây
  contagious gloom
  nỗi buồn lây

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  truyền nhiễm
  contagious diseases hospital
  bệnh viện truyền nhiễm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X