• /´temptiη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Xúi giục, khích, lôi kéo
  Hấp dẫn, khêu gợi, mời chào, cám dỗ, lôi cuốn, gây thèm
  a tempting offer
  một đề tài hấp dẫn


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X