• /ten'den∫əs/

  Thông dụng

  Cách viết khác tendential

  Tính từ

  Có xu hướng, có khuynh hướng
  Có dụng ý, có tính toán; có mục đích, có động cơ, có ý đồ; thiên vị
  tendentious reports
  những bản báo cáo có dụng ý


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X