• /´pa:ti¸zæn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người ủng hộ, người theo một phe phái
  Người ủng hộ
  partisan of peace
  người ủng hộ hoà bình
  Đội viên du kích
  (sử học) dân quân kháng chiến; nghĩa quân
  partisan warfare
  chiến tranh dân quân
  ( định ngữ) có tính chất đảng phái
  in a partisan spirit
  với óc đảng phái
  (sử học) cây thương dài, trường thương

  Tính từ

  Phe phái, thiên lệch (thiên vị)
  partisan attitudes
  thái độ bè phái, thiên lệch
  partisan feeling
  tình cảm thiên vị


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X