• /¸predʒu´diʃəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Gây tổn hại, gây thiệt hại, làm thiệt (cho quyền lợi... của ai)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X