• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dây dắt (dây thừng, xích buộc một con vật khi nó đang ăn cỏ)
  Phạm vi, giới hạn (hiểu biết, chịu đựng...)
  to be at the end of one's tether
  kiệt sức, hết hơi; hết phương kế

  Ngoại động từ

  Buộc, cột bằng dây
  to tether a horse to a tree
  buộc ngựa vào cây

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X