• /¸tetrə´hi:drən/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều tetrahedrons

  (toán học) khối bốn mặt, tứ diện
  tetrahedron of reference
  tứ diện quy chiếu

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  khối tứ diện
  tetrahedron of reference
  tứ diện quy chiếu
  coordinate tetrahedron
  tứ diện toạ độ
  perspective tetrahedron
  tứ diện phối cảnh
  regular tetrahedron
  tứ diện đều
  self-conjugate tetrahedron
  tứ diện tự liên hợp
  self-polar tetrahedron
  tứ diện tự đối cực

  Xây dựng

  khối tứ diện

  Cơ - Điện tử

  Khối tứ diện, khối bốn mặt

  Khối tứ diện, khối bốn mặt

  Điện

  hình tứ diện

  Kỹ thuật chung

  khối bốn mặt
  tetrahedron hypothesis
  giả thuyết khối bốn mặt
  khối tứ diện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X