• /hai'pɔθisis/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .hypotheses

  hai'p˜•isi:z
  giả thuyết

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  giả thiết
  to test hypothesis with experiment
  chứng minh giả thiết bằng thực nghiệm;
  under the hypothesis
  theo giả thiết
  admissible hypothesis
  giả thiết chấp nhận được
  alternative hypothesis
  đối giả thiết
  composite hypothesis
  (thống kê ) giả thiết hợp
  ergodic hypothesis
  giả thiết egođic
  linaer hypothesis
  giả thiết tuyến tính
  non-parametric hypothesis
  giả thiết phi tham số
  null hypothesis
  giả thiết không
  similarity hypothesis
  giả thiết đồng dạng
  simple hypothesis
  (thống kê ) giả thiết đơn giản
  statistic hypothesis
  giả thiết thống kê
  working hypothesis
  (thống kê ) giả thiết làm việc


  Xây dựng

  giả thiết

  Cơ - Điện tử

  Giả thuyết, thuyết

  Kỹ thuật chung

  giả thiết
  admissible hypothesis
  giả thiết chấp nhận được
  alternative hypothesis
  đối giả thiết
  calculation hypothesis
  giả thiết tính toán
  composite hypothesis
  giả thiết hợp
  ergodic hypothesis
  giả thiết egođic
  hypothesis of plane section
  giả thiết mặt cắt ngang phẳng
  hypothesis testing
  kiểm tra giả thiết
  kinematic hypothesis
  giả thiết động học
  linear hypothesis
  giả thiết tuyến tính
  nebular hypothesis
  giả thiết tinh vân
  non-parametric hypothesis
  giả thiết phi tham số
  null hypothesis
  giả thiết không
  null hypothesis
  giả thiết rỗng
  plane section hypothesis
  giả thiết Naviê
  plane section hypothesis
  giả thiết tiết diện phẳng
  Prandtl hypothesis
  giả thiết Prandtl
  similarity hypothesis
  giả thiết đơn giản
  similarity hypothesis
  giả thiết đồng dạng
  simple hypothesis
  giả thiết đơn giản
  statistic hypothesis
  giả thiết làm việc
  statistic hypothesis
  giả thiết thống kê
  statistical hypothesis
  giả thiết thống kê
  statistical test of hypothesis
  kiểm định giả thiết thống kê
  testing of hypothesis
  kiểm định giả thiết
  to test hypothesis with experiment
  kiểm định giả thiết bằng thực nghiệm
  under the hypothesis
  theo giả thiết
  Winkler's hypothesis
  giả thiết Vinkle (nền đàn hồi)
  working hypothesis
  giả thiết làm việc
  giả thuyết
  Avogadro's hypothesis
  giả thuyết Avogadro
  continuum hypothesis
  giả thuyết continum
  dust cloud hypothesis
  giả thuyết mây bụi
  elasto-plastic hypothesis
  giả thuyết đàn hồi dẻo
  ether hypothesis
  giả thuyết ete
  hypothesis generation
  sự sinh giả thuyết
  hypothesis generation
  sự tạo giả thuyết
  scaling hypothesis
  giả thuyết đồng dạng
  steady-state hypothesis
  giả thuyết vũ trụ dừng
  tetrahedron hypothesis
  giả thuyết khối bốn mặt
  universality hypothesis
  giả thuyết phổ quát
  working hypothesis
  giả thuyết làm việc

  Kinh tế

  giả định
  giả thiết
  admissible hypothesis
  giả thiết có thể chấp nhận được
  alternative hypothesis
  giả thiết đối
  behavioural hypothesis
  giả thiết tập tính
  contagion hypothesis of inflation
  giả thiết lạm phát lây truyền
  efficient market hypothesis
  giả thiết về hiệu quả của thị trường
  efficient market hypothesis
  giả thiết thị trường hiệu quả
  endogenous income hypothesis
  giả thiết thu nhập nội sinh
  expectation hypothesis
  giả thiết về dự tính
  expectation hypothesis
  giả thiết về sự tính (đối với lãi suất trái phiếu dài hạn)
  permanent income hypothesis
  giả thiết thu nhập dài hạn, thường xuyên
  permanent income hypothesis
  giả thiết thu nhập thường xuyên
  relative income hypothesis
  giả thiết thu nhập tương đối
  screening hypothesis
  giả thiết màng lọc
  screening hypothesis
  giả thiết sàng lọc
  statistical hypothesis
  giả thiết thống kê
  giả thuyết
  hypothesis testing
  sự kiểm tra các giả thuyết (trong hoạt động tiếp thị)
  life cycle hypothesis
  giả thuyết chu kỳ sống
  life cycle hypothesis
  giả thuyết vòng đời
  natural rate hypothesis
  giả thuyết mức tự nhiên
  structuralism hypothesis
  giả thuyết cấu trúc chủ nghĩa
  structuralist hypothesis
  giả thuyết theo thuyết cấu trúc
  working hypothesis
  giả thuyết công tác
  working hypothesis
  giả thuyết công tác, giả thuyết tác nghiệp
  working hypothesis
  giả thuyết việc làm
  tiên đề
  tiền đề

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X