• Kỹ thuật chung

    bảng chuyển đổi nhiệt

    Giải thích EN: A table used to correct the reading of a thermograph to make it consistent with the reading of a dry-bulb thermometer. Giải thích VN: Là bảng sử dụng để đọc các giá trị thực của nhiệt biểu và làm nó tương thích với giá trị thực của nhiệt kế bình khô.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X