• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Cách viết khác thermometrical

  Tính từ

  (thuộc) đo nhiệt độ

  Kỹ thuật chung

  đo nhiệt
  thermometric hydrometer
  tỷ trọng kế đo nhiệt
  nhiệt kế

  Giải thích EN: Using or obtained by a thermometer. Giải thích VN: Được sử dụng bằng một nhiệt kế.

  thermometric fluid
  chất lưu nhiệt kế
  thermometric property
  tính chất nhiệt kế
  thermometric protecting jacket
  vỏ bảo vệ nhiệt kế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X