• /,θɜ:məu'plæstik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Dẻo nóng (mềm, dễ uốn khi được nung nóng và cứng lại khi được làm lạnh)

  Danh từ

  Nhựa dẻo nóng

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  chất dẻo nóng

  Ô tô

  nhựa dẻo khi nóng

  Xây dựng

  nhựa dẻo nhiệt

  Điện

  nhựa dẻo cảm nhiệt

  Kỹ thuật chung

  dẻo nhiệt
  dẻo nóng
  thermoplastic mold
  khuôn đúc dẻo nóng
  thermoplastic mould
  khuôn đúc dẻo nóng
  thermoplastic pipe
  ống nhựa dẻo nóng
  thermoplastic solidification
  sự hóa rắn dẻo nóng (chất dẻo đặc biệt)
  thermoplastic tile
  tấm nhựa dẻo nóng
  Thermoplastic-sheathed (TPS) cable
  cáp có vỏ bọc (nhựa) dẻo nóng
  nhiệt dẻo
  thermoplastic material
  chất nhiệt dẻo
  thermoplastic resin
  nhựa nhiệt dẻo
  thermoplastic rubber
  cao su nhiệt dẻo
  nhựa nhiệt dẻo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X