• /mould/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đất tơi xốp
  Đất

  Danh từ

  Mốc, meo

  Danh từ

  Khuôn
  (kiến trúc) đường gờ, đường chỉ
  (nghĩa bóng) hình dáng; tính tình
  to be cast in the same mould
  giống nhau như đúc; cùng một giuộc

  Ngoại động từ

  Đúc; nặn

  Chuyên ngành

  Ô tô

  Miếng nẹp trang trí

  Cơ - Điện tử

  Khuôn, khuôn đúc, khuôn mẫu, cái dưỡng, (v) làmkhuôn, dập khuôn

  Cơ khí & công trình

  khuôn (đúc)
  lost wax mould
  khuôn đúc mẫu chảy
  mould for plastics
  khuôn đúc chất dẻo
  rotational mould
  khuôn đúc quay
  thermoplastic mould
  khuôn đúc dẻo nóng
  transfer mould
  khuôn đúc ép chuyển
  transfer mould
  khuôn đúc ép phun

  Xây dựng

  khuôn cối
  đường ngấn

  Kỹ thuật chung

  nấm mốc
  khuôn để đúc
  khuôn đúc
  beam mould
  khuôn đúc sẵn
  clay plate mould
  khuôn đúc ngói
  compression mould
  khuôn đúc áp lực
  concrete block mould
  khuôn đúc khối bê tông
  cylindrical mould
  khuôn đúc hình trụ
  die-casting mould
  khuôn đúc kiểu phun
  font mould
  khuôn đúc nóng chảy
  gang mould
  khuôn đúc chi tiết bêtông
  gang mould
  khuôn đúc nhiều thành phần
  hot mould
  khuôn đúc nóng
  ingot mould
  khuôn đúc thép thỏi
  ingot mould
  khuôn đúc thỏi
  injection mould
  khuôn đúc áp lực
  injection mould
  khuôn đúc nhựa áp lực
  injection mould
  khuôn đúc nhựa dẻo nóng
  lost wax mould
  khuôn đúc mẫu chảy
  metal mould
  khuôn đúc bằng kim loại
  mould for plastics
  khuôn đúc chất dẻo
  mould for thermoplastics
  khuôn đúc áp lực
  mould for thermoplastics
  khuôn đúc nhựa dẻo nóng
  mould shrinkage
  độ co của khuôn đúc
  pig mould
  khuôn đúc gang thỏi
  pig mould
  khuôn đúc thỏi
  pipe mould
  khuôn đúc ống
  portable mould
  khuôn đúc xách tay
  positive mould
  khuôn đúc trọn vẹn (chất dẻo)
  rotational mould
  khuôn đúc quay
  suction mould
  khuôn đúc kiểu hút
  thermoplastic mould
  khuôn đúc dẻo nóng
  transfer mould
  khuôn đúc ép chuyển
  transfer mould
  khuôn đúc ép phun
  dập
  đúc
  dụng cụ ép
  dưỡng
  bending mould
  dưỡng chép hình
  mould, mold
  cái dưỡng
  positive mould
  khuôn dương
  semipostive mould
  khuôn nửa dương
  đường viền
  boa mould
  đường viền tròn (cột)
  board mould
  đường viền tròn (cột)
  làm khuôn
  làm mẫu khuôn
  làm rỗng
  mẫu
  mô hình
  ván khuôn

  Kinh tế

  hình dáng
  butter mould
  hình dáng miếng bơ
  chocolate mould
  hình dáng thỏi socola
  tạo dáng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X