• Kỹ thuật chung

    áp suất giới hạn

    Giải thích EN: The maximum internal pressure that a threaded pipe can withstand. Giải thích VN: Là giá trị áp suất nội max mà đường ống có thể chịu đựng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X