• Giao thông & vận tải

  thanh rằng (may bay lên thẳng)

  Xây dựng

  thanh căng (trong vòm)

  Kỹ thuật chung

  thanh nối

  Giải thích EN: A bar used in reinforced concrete to add shear reinforcement and to hold longitudinal bars in place. Giải thích VN: Một thanh được dùng trong bê tông cốt thép để tăng sự gia cố chống cắt và giữ các thanh dọc.

  tà vẹt

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Thanh giằng, thanh nối, tà vẹt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X